บริการของเรา

บริษัท ชัมส์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิซเซส จำกัด

15/73 ถนนพัฒนประเสริฐ หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงเนิน  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 21000 ประเทศไทยโทร. 033 016 206, 086 317 9854

ไลน์ไอดี. @963vdlcy

อีเมล. contact@chumsrealestate.com